Services

มุ่งเน้นบริการต่างๆด้วยคุณภาพ

บริการที่เน้นการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจในเป้าหมาย ก่อนเริ่มออกแบบ พัฒนา
เป้าหมายของเรา
เป้าหมายของเรา

มุ่งเน้นที่จะ “เป็นเพื่อนที่ดี” ที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้พบกับ “เพื่อนร่วมธุรกิจ” และ "ลูกค้า" ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา

วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติและความต้องการของลูกค้า แล้วจึงออกแบบ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้น การทำงานที่สะดวก ใช้ง่าย

รอยยิ้มของลูกค้า
รอยยิ้มของลูกค้า

ความสำเร็จของเรา คือการทำให้ "ลูกค้ามีรอยยิ้ม" ประสบผลสำเร็จ และสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ จากผลงานที่เราได้พัฒนาให้

บริการของเรา (Services)

พัฒนาโปรแกรมเฉพาะทาง

ตามความต้องการของธุรกิจ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร

Mobile Application

บน Platform ของ iOS
และ Android

รับทำการตลาดออนไลน์

SEO, SEM, Co-Branding
และ Social Media

ออกแบบวางระบบเน็ตเวิร์ค

ทั้งระบบ LAN และ WiFi
บริการด้วยวัสดุคุณภาพสูง

ออกแบบงานกราฟิก

งานออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
Design & Multimedia

บริการจัดทำระบบ WiFi

Hotspot สำหรับร้านกาแฟ
ชุมชน / องค์กรต่างๆ

จัดหาอุปกรณ์ไอที

ตามความต้องการที่ทันสมัย
และมีคุณภาพ ให้แก่องค์กร

ให้คำปรึกษากับองค์กร

ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบ

สร้างประสบการณ์ใหม่ ทำเว็บไซต์แบบ Responsive กับเรา สร้างเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลได้ทั้งมือถือ, แท็บเบล็ต และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ