เกี่ยวกับเรา

BUSINESS INNOVATION

"เชื่อมโยงทุกข้อมูล ให้เข้าถึงได้ทุกที่" เทคโนโลยีช่วยให้เราพาคุณไปได้ในทุกที่ ที่ที่คุณจะได้พบกับ "เพื่อนร่วมธุรกิจ" ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลในการกำเนินธุรกิจ การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันทำให้มองเห็นข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
ITN เรามีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนา Web Applications & Web Services, การตลาดออนไลน์ SEO/SEM, Social Media Marketing และ Mobile Application บน Platform ของ iOS - iPhone,iPad และ Android

Our Goals

"เชื่อมโยงทุกข้อมูล ให้เข้าถึงได้ทุกที่"

มุ่งเน้นที่จะ “เป็นเพื่อนที่ดี” ที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้พบกับ “เพื่อนร่วมธุรกิจ” และ "ลูกค้า" ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว

Your Smiles

ร้อยยิ้ม

ความสำเร็จของเรา คือการทำให้ "ลูกค้ามีรอยยิ้ม" ประสบผลสำเร็จ และสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ จากผลงานที่เราได้พัฒนาให้

Quality Works

คุณภาพ

เรามีการพัฒนาทั้งในด้านอุปกรณ์ต่างๆ และความรู้ความสามารถของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มันใจว่าบริการต่างๆจะมีประสิทธิภาพที่ดี ในทุกๆบริการ

We've Promised

We promise only what we can do and we do our best what we've promised.

ส่งผ่านงานด้วยคุณภาพที่ดีให้ ทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ธุรกิจขนาดเล็ก และ บุคคลธรรมดา เป็นเครื่องยืนยันความสามารถ และทีมงานของเราได้เป็นอย่างดีในการผลิตงานที่มีคุณภาพ.

Need help? Ready to Help you with Whatever you Need

(+66) 082 333 3837 Answer Desk is Ready!